Välj Malmström

Elect Malmström:
Bob is your man and he'll make sure, that the world will keep spinning the RIGHT way. Vote Bob for parliament. Now!

Den blåa vågen sveper över er
De röda o gröna kammar noll igen
Stå framför kameran svälj era tårar
När Malmström igen
toppar statistiken

Bob är er man
till Arkadiabacken
Plockar era röster
Välj Malmström
Bob är er man
till Arkadiabacken
Plockar era röster
Välj Malmström, NU!

Er kampanj gick åt skogen
Min segerfest väntar på Torppan
Fyra år till får ni vänta
Vänta på en ny förlust

Välj Malmström
Välj Malmström NU!